news

Novas

Novas etiquetadas con sentenza

Sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela de 28/01/2015

Seguindo a recente liña xurisprudencial doTSX de Galicia, ditouse esta importante sentenza a favor da Administración, no sentido de incluir na base impoñible doICIO todas aquelas instalacións e equipos consustanciais á obra e que serven para proveer á construcción de servizos esenciais para a súa habitabilidade ou utilización, e polo seu carácter necesario no funcionamento da instalación.

Etiquetas: sentenza, galicia, ICIO

Sentenza do Tribunal Supremo de 23/12/2013

Imposto sobre Actividades Económica. Exención por inicio de actividade. Procede a exención aínda cando a actividade se viñera desenvolvendo con anterioridade por outras empresas do grupo, salvo que poida acreditarse que existe unha sucesión na titularidade ou exercicio da actividade desenvolvida por outra sociedade.

Etiquetas: sentenza, supremo, IAE