news

Comunicación aos provedores

Comunicación aos provedores

NOROESTE LOCAL SL comunica a todos os provedores que todos os requisitos incluiranse no pedido ou documentos anexos. Do mesmo xeito, o persoal de NOROESTE LOCAL SL procederá á revisión do produto ou servizo no momento da recepción do mesmo, momento no que pode aparecer algunha incidencia. No seu caso, procederase a comunicar a mesma ao provedor para que proceda á resolución da mesma.

Así, NOROESTE LOCAL SL valorará o desenvolvemento dos seus provedores en función das non conformidades abertas en cada exercicio, podendo ser descatalogado no caso de que non se cumpra cos requisitos emitidos desde NOROESTE LOCAL SL.

NOROESTE LOCAL SL, ou o cliente de NOROESTE LOCAL SL, poderá, no ámbito da Orde de Compra ou contrato entre as partes, someter ao provedor a actividades de verificación ou validación nas instalacións do provedor externo.

Para calquera consulta, non dubide en contactarnos